دانشکده شیمی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      اطلاعیه
 
قابل توجه دانشجویان شیمی و بیوتکنولوژی
از روز 27 شهریور ماه کلیه کلاس های دروس دانشکده تشکیل می شود و بنا بر مصوبه شورای محترم دانشکده محاسبه نمره نهایی دانشجویانی که در هفته اول هر درس حضور ندارند بر مبنای نمره 18 خواهد بود.
 
      رشته گرایش ها
 
 
      ریاست دانشکده شیمی
 

دکتر حسین دهقانی

استاد شیمی معدنی

تلفن تماس: 03155912397