دانشکده شیمی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • گروه‌های آموزشی
ردیف عنوان گروه آموزشی نام مدیر گروه مقطع تحصیلی پست الکترونیکی
 102   بیوتکنولوژی   دکتر زهره زهرایی   دکتری   Zahraie@Kashanu.ac.ir 
 62   شیمی آلی   دکتر لیلا مرادی   دکتری   L_Moradi@kashanu.ac.ir 
 63   شیمی تجزیه   دکتر علی غلامی   دکتری   AGholami@kashanu.ac.ir 
 64   شیمی فیزیک   دکتر زهرا توانگر   دکتری   Z.Tavangar@kashanu.ac.ir 
 200   شیمی کاربردی      کارشناسی    
 65   شیمی معدنی   دکتر سید ابوالقاسم کاهانی   دکتری   Kahani@kashanu.ac.ir