دانشکده شیمی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • کاربرگ‌های آموزشی و پژوهشی
نمایش بر اساس 
 الگوی درخواست تصویب موضوع پایان نامه (Proposal)
لطفا تکمیل کاربرگ الگوی درخواست تصویب موضوع پایان نامه بر اساس ساختار فایل پیوست صورت پذیرد.
سه شنبه 5 شهريور 1392
دانلود فایل پیوست
 کاربرگ کارآموزی 1
کاربرگ کارآموزی 1
چهارشنبه 18 اسفند 1395
دانلود فایل پیوست
 کاربرگ کارآموزی 2
کاربرگ کارآموزی 2
چهارشنبه 18 اسفند 1395
دانلود فایل پیوست
 کاربرگ درخواست ارائه سمینار
دانشجویان محترم جهت ارائه درس سمینار تکمیل کاربرگ درخواست ارائه سمینار الزامی می‌باشد.
شنبه 20 اسفند 1390
دانلود فایل پیوست
 الگوی نگارش متن سمینار
الگوی نگارش متن سمینار تحصیلات تکمیلی جهت درج در صفحه شخصی دانشکده
سه شنبه 6 بهمن 1394
دانلود فایل پیوست
 کاربرگ اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد
لطفا تکمیل کاربرگ اطلاعیه سمینار بر اساس ساختار فایل پیوست صورت پذیرد. همراه این کاربرگ، چکیده سمینار نیز جهت درج در تابلوهای اعلانات الزامی می‌باشد.
شنبه 20 اسفند 1390
دانلود فایل پیوست
 کاربرگ اطلاعیه سمینار دکتری
لطفا تکمیل کاربرگ اطلاعیه سمینار بر اساس ساختار فایل پیوست صورت پذیرد. همراه این کاربرگ، چکیده سمینار نیز جهت درج در تابلوهای اعلانات الزامی می‌باشد.
شنبه 20 اسفند 1390
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست تمدید مهلت پروژه کارشناسی
فرم درخواست تمدید مهلت پروژه کارشناسی
يکشنبه 7 خرداد 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی
فرم پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی
يکشنبه 7 خرداد 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست مواد و لوازم آزمایشگاهی
مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی
شنبه 22 آبان 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست مواد و لوازم آزمایشگاهی
مخصوص آزمایشگاههای آموزشی
شنبه 22 آبان 1395
دانلود فایل پیوست