دانشکده شیمی

اطلاعیه

به نام خدا

جناب آقای پروفسور عادل رییسی ارتقاء جنابعالی از دانشیاری به استادی را تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون شما را در تمام عرصه های زندگی از خداوند متعال خواستاریم.

                          رئیس دانشکده و اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده شیمی