کارکنان

تعداد بازدید:۵۱۸۷

 

1612341493-.-003.jpg

 

اصغر احمدی فرد

سمت : مسئول آموزش

تلفن : 55912350

سید محمد تقی صفوی مشکانی

سمت : کارشناس آموزشی و منشی گروه ها

تلفن : 55912313

 

 

 

1612168511-copy-of-.-.png

اعظم اشعریون

سمت : کارشناس آموزشی

تلفن : 55913013

مریم حیدرزاده آرانی

سمت : کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

تلفن : 55912392

                     

                            

 

رقیه سادات اجتهد

سمت : کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی

تلفن : 55912312

اعظم قربانی

سمت : کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی

تلفن : 55913027